logo

AUD-RSD



logo


Grafikon za period



Kursna lista


* na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara Narodne banke Srbije