logo

HUF-RSDlogo


Grafikon za periodKursna lista


* na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara Narodne banke Srbije