logo

SAVETI

Pre nego što odlučite da koristite određeni finansijski proizvod, potrebno je da raspolažete potpunim, ažurnim, tačnim i razumljivim informacijama o proizvodima koji se nude na finansijskom tržištu kako biste bili svesni rizika koji na taj način preuzimate.


Lični bankar kontinuirano prikuplja sve ponude svih banaka koje posluju u Republici Srbiji, a zatim ih, uvažavajući karakteristike konkretnih ponuda, analizira na identičan način i rangira prema povoljnosti za krajnjeg korisnika finansijskih usluga. Ujednačen pristup svim bankama i identičan tretman svih ponuda, omogućava nam potpunu transparentnost i uporedivost rezultata pretrage. Rezultati pretrage su činjenice na osnovu tržišno raspoloživih informacija, a mi smo tu da Vam te rezultate predstavimo.


Nemojte dopustiti da drugi donose odluke u Vaše ime, pričajući kako su Vam odabrali najpovoljnije, a da ne znate na koji način i na osnovu kojih informacija. U skladu sa svojim potrebama, sagledajte šta se nudi na tržištu, razmislite i odlučite samostalno. Da li ćete izabrati najpovoljniju, najmanje povoljnu ili neku srednju ponudu je na Vama. Odluku donosite Vi! Mi poštujemo Vaš izbor.